Demo-site met marketingtools
voor advocaten en juristen

Ga voor alle info naar de JFM-site

[ Tools voor dé ideale marketing-boost ]


Laat de marketingtools van JFM voor u werken

Speciaal voor advocatenkantoren en juridisch adviesbureau’s heeft JFM marketingtools ontwikkeld. Een serie online-tools en een bijzondere offline-tool; stuk voor stuk ideale en makkelijk toe te passen tools. Daarmee kunt u de marketing van uw kantoor beter inrichten dan u tot nu toe heeft kunnen doen. En in minder tijd. JFM maakt de tools voor u tot een maatwerkproduct, volledig in huisstijl en zoveel als mogelijk geautomatiseerd. Desondanks zijn er tal van mogelijkheden uw eigen inbreng aan de tools toe te voegen. Lees alles over de mogelijkheden op www.jfm.nl of bel (013) 711 24 86. Dan beantwoorden wij de vragen die u nog heeft over alle producten die u op deze demo-site werkend kunt ervaren.


[ Laat uw klanten spreken ]

[ Geef uw website deze krachtige tools ]

Of laat uw hele website GRATIS door ons maken.

Maak kennis met onze medewerkers

Bekijk ons kantoormagazine

Mr. Wijland

Mr. Wijland

Advocaat

Mevr. Wijland

Mevr. Wijland

Advocaat

Mr. Pietersen

Mr. Pietersen

Jurist

Zo kunnen bezoekers zich aanmelden voor uw gedrukte nieuwsbrief
* Dit veld is verplicht

[ Maandelijkse blog/column ]

Examen klaar, mobieltje kwijt!!

Ronald, leerling op het VWO, had begin dit jaar een nieuw telefoonabonnement afgesloten, inclusief een nieuw mobieltje. Hij koos daarbij voor een iPhone 6. Hoewel steeds meer jongelui een dergelijk duur toestel bezitten, waarmee overigens in de praktijk nagenoeg niet meer gebeld wordt, realiseren ze zich vaak niet dat je bij de koop van een los toestel meer dan € 600,– mag neertellen. Daarvoor moeten dus heel wat uurtjes gewerkt worden. En daar was Ronald onlangs (bijna) op een pijnlijke wijze achter gekomen.  Toen Ronaldzijn eindexamen wilde doen en daarvoor de gymzaal van zijn school wilde binnengaan, stond er een leraar bij de deur. Mobiele telefoons mochten de zaal niet in. Ronald wist dat wel, maar hij was dat als gevolg van alle zenuwen gewoonweg vergeten. Geen nood: hij kon zijn telefoon alsnog in zijn kluisje leggen of gewoon in een plastic bak deponeren. Die bak stond op een tafel bij de ingang van de gymzaal en was door de school ter beschikking gesteld. Het kluisje was op dat moment geen optie meer voor Ronald. De tijd drong. Hij legde zijn smartphone dus in de bewuste bak. Toen hij na het examen als één van de laatste examenleerlingen de zaal verliet en zijn mobieltje weer uit de bak wilde halen, bleek zijn iPhone te zijn verdwenen. Het was niet zo dat iemand per abuis een verkeerd toestel had meegenomen, want verder lag er geen toestel meer in. Ronald wist dat er geen mobieltjes naar binnen mochten. Hij wist ook dat hij ervoor had kunnen kiezen om het toestel thuis te laten of achter slot en grendel veilig in zijn... Lees meer

Factuurfraude: beslaglegging op bankrekening van onbekende

Fraude met facturen is tamelijk eenvoudig. De fraudeur onderschept bijvoorbeeld een echte factuur, verandert het bankrekeningnummer waardoor de debiteur te goeder trouw tot betaling aan de fraudeur overgaat. Vaak is de vogel (met het geld) al gevlogen voordat de fraude is ontdekt.Maar kort geleden greep een alerte debiteur in. De debiteur betaalde te goeder trouw op het bankrekeningnummer dat op de factuur stond vermeld. Maar heel snel kwam aan het licht dat dit bankrekeningnummer niet klopte, omdat debiteur en crediteur met elkaar contact hadden over de betaling (die door de debiteur was gedaan, maar door de crediteur niet was ontvangen). Men wist waar het geld heen was gegaan, namelijk het bankrekeningnummer waarop was betaald. Maar van wie deze bankrekening werkelijk was, viel niet zomaar te achterhalen. De bank weigerde om privacyredenen de identiteit van de bankrekeninghouder kenbaar te maken. Daarop werd toch beslag gelegd op de bankrekening waarbij het verzoekschrift werd gericht aan een ‘onbekende derde’. De rechter keurde het verzoekschrift goed en gaf verlof tot beslaglegging op de bankrekening van degene van wie de identiteit op dat moment nog niet bekend was. Door deze snelle actie bleek het geld op tijd veilig gesteld te zijn en kon het niet worden weggesluisd met onbekende bestemming. Vervolgens werd de identiteit van de fraudeur achterhaald en het verdwenen geld definitief terugbetaald aan de debiteur, die vervolgens de crediteur alsnog kon... Lees meer

Even wachten…

Per 1 juli treedt de gewijzigde Wet Werk en Zekerheid in werking.  Aan het einde van deze column ga ik nog in op de wetswijziging op het gebied van de WW die per 1 januari 2016 zal gelden. Het blijft mogelijk om 3 opeenvolgende contracten voor bepaalde duur aan te gaan, maar vanaf 1 juli 2015 geldt dat werknemers met een contract voor bepaalde duur na 2 jaar recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur hebben. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend beschouwd indien deze elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. Thans is deze termijn nog 3 maanden. Het criterium wanneer van een opeenvolgende arbeidsovereenkomst kan worden gesproken is van belang voor het criterium dat men (in beginsel) maximaal 3 opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde duur kan krijgen. Vanaf 1 juli 2015 moet men voor een ontslag op bedrijfseconomische gronden of langdurige arbeidsongeschiktheid een procedure starten bij het UWV. Voor een ontslag op overige gronden, daaronder bijvoorbeeld disfunctioneren te verstaan, is alleen de Kantonrechter bevoegd. Nu kan men nog kiezen tussen het UWV en de Kantonrechter. Indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt en de werknemer minstens 2 jaar in dienst is, hebben werknemers recht op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding, die lager is dan een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule wordt als volgt berekend. De hoogte is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Er geldt ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De transitievergoeding wordt gemaximeerd op € 75.000 bruto. Voor werknemers die meer verdienen dan een salaris van €... Lees meer

Actueel nieuws op uw website

Dagelijkse
Nieuwsflits

Indien een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd is dan zal bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld moeten worden. In beginsel dient dat bij helfte gedaan te worden. Als Lees verder...

EU-ministers van Justitie willen dat ondernemers meer kans krijgen om hun onderneming te redden bij een dreigend faillissement. Ze zijn het in Luxemburg eens geworden over een richtlijn die tijdige he Lees verder...

Het nieuwe jaar staat al weer voor de deur. Veel werknemers denken dat zij hun vakantiedagen voor het einde van een kalenderjaar op moeten nemen, omdat deze dagen anders komen te vervallen. Dit is ech Lees verder...

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft ook een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is en van wie het dienstverband wordt beëindigd, recht op een transitievergoeding. Voorheen was dit n Lees verder...

Op de kredietmarkt bestaan partijen die reclame maken voor het snel kunnen aanbieden van zogenaamde “flitskredieten” aan ondernemers. Soms brengen deze kredietverstrekkers woekerrentes van 3% per maan Lees verder...

Een wet die mensen in de schuldhulpverlening iets meer ademruimte moet geven, is vertraagd. De wet zou in eerste instantie op 1 januari 2019 ingaan. Lees verder...

Indien de verhuurder de huurovereenkomst opzegt en de ontruiming aanzegt, kan de huurder van een bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW, waaronder kantoorruimte, de rechter vragen om ontruimingsbeschermi Lees verder...

In procedures waar minderjarige kinderen betrokken zijn, is het in speciale situaties mogelijk dat aan de minderjarige een bijzondere curator wordt toegewezen. Dit kan in situaties waarbij het kind ee Lees verder...

Een werknemer die verwijtbaar handelt, kan alléén ontslagen worden als hij wist dat het gedrag door zijn werkgever niet zou zijn toegestaan. Het moet de werknemer ‘kenbaar’ zijn dat hij iets verkeerds Lees verder...

Een proef met ‘spreekuurrechters’ die de rechtbank Noord-Nederland heeft gehouden, is succesvol verlopen. Mensen die een eenvoudig geschil aan de rechter wilden voorleggen, konden dat zonder dagvaardi Lees verder...

De Nederlandse rechter behandelt incassozaken sneller dan alternatieven die buiten de rechter omgaan. Bijna altijd wordt een verstekzaak binnen 2 weken afgedaan. Gemiddeld duurt zo’n zaak van begin to Lees verder...

De termijn van partneralimentatie bedraagt nog steeds 12 jaar in Nederland. De grondslag voor partneralimentatie is de lotsverbondenheid, die door het huwelijk is ontstaan. Partneralimentatie wordt va Lees verder...

Tijdens een vakantie heeft een werknemer recht op doorbetaling van het loon. Dit wordt ook wel het ‘vakantieloon’ genoemd. Veelal wordt gedacht dat het vakantieloon alleen maar bestaat uit het basissa Lees verder...

Als ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, dan dienen zij belangrijke beslissingen aangaande hun kinderen in beginsel gezamenlijk te nemen. Voor een verhuizing met de kindere Lees verder...

Minder mensen worden toegelaten tot de schuldsanering. Door een nieuwe interpretatie van een deel van de wet, komen mensen minder snel in aanmerking, maar er zijn ook minder aanvragen, zegt de Raad vo Lees verder...

Maandelijkse nieuwsbrief
per mail

Subscribe me

* This field is required

Contact

Wijland & Quirini

Korvelplein 182
5025 JX Tilburg
(013) 711 24 86

info@jfm.nl
www.jfm.nl