Demo-site met marketingtools
voor advocaten en juristen

Ga voor alle info naar de JFM-site

[ Tools voor dé ideale marketing-boost ]


Laat de marketingtools van JFM voor u werken

Speciaal voor advocatenkantoren en juridisch adviesbureau’s heeft JFM marketingtools ontwikkeld. Een serie online-tools en een bijzondere offline-tool; stuk voor stuk ideale en makkelijk toe te passen tools. Daarmee kunt u de marketing van uw kantoor beter inrichten dan u tot nu toe heeft kunnen doen. En in minder tijd. JFM maakt de tools voor u tot een maatwerkproduct, volledig in huisstijl en zoveel als mogelijk geautomatiseerd. Desondanks zijn er tal van mogelijkheden uw eigen inbreng aan de tools toe te voegen. Lees alles over de mogelijkheden op www.jfm.nl of bel (013) 711 24 86. Dan beantwoorden wij de vragen die u nog heeft over alle producten die u op deze demo-site werkend kunt ervaren.


[ Laat uw klanten spreken ]

[ Geef uw website deze krachtige tools ]

Of laat uw hele website GRATIS door ons maken.

Maak kennis met onze medewerkers

Bekijk ons kantoormagazine

Mr. Wijland

Mr. Wijland

Advocaat

Mevr. Wijland

Mevr. Wijland

Advocaat

Mr. Pietersen

Mr. Pietersen

Jurist

Zo kunnen bezoekers zich aanmelden voor uw gedrukte nieuwsbrief
* Dit veld is verplicht

[ Maandelijkse blog/column ]

Examen klaar, mobieltje kwijt!!

Ronald, leerling op het VWO, had begin dit jaar een nieuw telefoonabonnement afgesloten, inclusief een nieuw mobieltje. Hij koos daarbij voor een iPhone 6. Hoewel steeds meer jongelui een dergelijk duur toestel bezitten, waarmee overigens in de praktijk nagenoeg niet meer gebeld wordt, realiseren ze zich vaak niet dat je bij de koop van een los toestel meer dan € 600,– mag neertellen. Daarvoor moeten dus heel wat uurtjes gewerkt worden. En daar was Ronald onlangs (bijna) op een pijnlijke wijze achter gekomen.  Toen Ronaldzijn eindexamen wilde doen en daarvoor de gymzaal van zijn school wilde binnengaan, stond er een leraar bij de deur. Mobiele telefoons mochten de zaal niet in. Ronald wist dat wel, maar hij was dat als gevolg van alle zenuwen gewoonweg vergeten. Geen nood: hij kon zijn telefoon alsnog in zijn kluisje leggen of gewoon in een plastic bak deponeren. Die bak stond op een tafel bij de ingang van de gymzaal en was door de school ter beschikking gesteld. Het kluisje was op dat moment geen optie meer voor Ronald. De tijd drong. Hij legde zijn smartphone dus in de bewuste bak. Toen hij na het examen als één van de laatste examenleerlingen de zaal verliet en zijn mobieltje weer uit de bak wilde halen, bleek zijn iPhone te zijn verdwenen. Het was niet zo dat iemand per abuis een verkeerd toestel had meegenomen, want verder lag er geen toestel meer in. Ronald wist dat er geen mobieltjes naar binnen mochten. Hij wist ook dat hij ervoor had kunnen kiezen om het toestel thuis te laten of achter slot en grendel veilig in zijn... Lees meer

Factuurfraude: beslaglegging op bankrekening van onbekende

Fraude met facturen is tamelijk eenvoudig. De fraudeur onderschept bijvoorbeeld een echte factuur, verandert het bankrekeningnummer waardoor de debiteur te goeder trouw tot betaling aan de fraudeur overgaat. Vaak is de vogel (met het geld) al gevlogen voordat de fraude is ontdekt.Maar kort geleden greep een alerte debiteur in. De debiteur betaalde te goeder trouw op het bankrekeningnummer dat op de factuur stond vermeld. Maar heel snel kwam aan het licht dat dit bankrekeningnummer niet klopte, omdat debiteur en crediteur met elkaar contact hadden over de betaling (die door de debiteur was gedaan, maar door de crediteur niet was ontvangen). Men wist waar het geld heen was gegaan, namelijk het bankrekeningnummer waarop was betaald. Maar van wie deze bankrekening werkelijk was, viel niet zomaar te achterhalen. De bank weigerde om privacyredenen de identiteit van de bankrekeninghouder kenbaar te maken. Daarop werd toch beslag gelegd op de bankrekening waarbij het verzoekschrift werd gericht aan een ‘onbekende derde’. De rechter keurde het verzoekschrift goed en gaf verlof tot beslaglegging op de bankrekening van degene van wie de identiteit op dat moment nog niet bekend was. Door deze snelle actie bleek het geld op tijd veilig gesteld te zijn en kon het niet worden weggesluisd met onbekende bestemming. Vervolgens werd de identiteit van de fraudeur achterhaald en het verdwenen geld definitief terugbetaald aan de debiteur, die vervolgens de crediteur alsnog kon... Lees meer

Even wachten…

Per 1 juli treedt de gewijzigde Wet Werk en Zekerheid in werking.  Aan het einde van deze column ga ik nog in op de wetswijziging op het gebied van de WW die per 1 januari 2016 zal gelden. Het blijft mogelijk om 3 opeenvolgende contracten voor bepaalde duur aan te gaan, maar vanaf 1 juli 2015 geldt dat werknemers met een contract voor bepaalde duur na 2 jaar recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur hebben. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend beschouwd indien deze elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. Thans is deze termijn nog 3 maanden. Het criterium wanneer van een opeenvolgende arbeidsovereenkomst kan worden gesproken is van belang voor het criterium dat men (in beginsel) maximaal 3 opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde duur kan krijgen. Vanaf 1 juli 2015 moet men voor een ontslag op bedrijfseconomische gronden of langdurige arbeidsongeschiktheid een procedure starten bij het UWV. Voor een ontslag op overige gronden, daaronder bijvoorbeeld disfunctioneren te verstaan, is alleen de Kantonrechter bevoegd. Nu kan men nog kiezen tussen het UWV en de Kantonrechter. Indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt en de werknemer minstens 2 jaar in dienst is, hebben werknemers recht op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding, die lager is dan een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule wordt als volgt berekend. De hoogte is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Er geldt ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De transitievergoeding wordt gemaximeerd op € 75.000 bruto. Voor werknemers die meer verdienen dan een salaris van €... Lees meer

Actueel nieuws op uw website

Dagelijkse
Nieuwsflits

Bij de beoordeling van de vraag of een vennootschap over voldoende vrije reserves beschikt voor een tussentijdse dividenduitkering in de zin van art. 2:216 BW dienen de vastgestelde jaarrekeningen tot Lees verder...

De bedongen rente die de schuldenaar tot de leveringsdatum van een zaak verschuldigd is, loopt in beginsel niet gedurende het schuldeisersverzuim ; uit de rechtsverhouding van partijen kan evenwel and Lees verder...

De Eerste Kamer heeft met de minister van Economisch Zaken gedebatteerd over het wetsvoorstel Uitvoering van de netneutraliteitsverordening . Lees verder...

Staatssecretaris Wiebes kreeg afgelopen week veel kritiek te verduren tijdens het debat over de uitvoering van de Wet DBA. CDA, PVV, PvdA en de ChristenUnie stelden vast dat de wet schijnzelfstandighe Lees verder...

Omdat de rechten van schuldeisers bij een faillissement vaak onevenwichtig zijn verdeeld in het voordeel van de banken, stappen bewindvoerders en curatoren vaker naar de rechter. Lees verder...

Opdrachtgevers werken sinds de Wet DBA nauwelijks nog met modelovereenkomsten voor zzp’ers. Een op de tien wil het werken met zzp’ers vervangen door andere inhuurmogelijkheden als payrolling. Lees verder...

Een vraag die sinds enige tijd speelt is of werknemers die met pensioen gaan recht hebben op een transitievergoeding. Lees verder...

Of iemand de biologische vader van een kind is, kan door middel van een DNA-test worden vastgesteld. Een biologische vader is echter lang niet altijd de juridische vader van het kind. Het zijn van jur Lees verder...

Het dagelijks bestuur van de EU heeft een voorstel opgesteld waarbij internetpartijen moeten controleren of gebruikers geen materiaal op hun websites zetten waarop auteursrecht berust. Zo kunnen music Lees verder...

Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere Lees verder...

Minister Van der Steur wil vaker gebruikmaken van supersnelrecht. Met die manier van snelrecht kunnen verdachten van een strafbaar feit binnen een paar dagen worden berecht. Dat schrijft hij aan de Tw Lees verder...

Voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen betekent op vakantie gaan dat niet alleen nagedacht moet worden over het opnemen van vakantiedagen en het uitzoeken van de vakantiebestemming, maar dat Lees verder...

Op de website van de Rijksoverheid staat een rekentool om het minimumloon te berekenen. De tool is gericht op werknemers, maar is ook handig voor werkgevers. Lees verder...

Vanaf 1 januari 2017 is een tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse werknemers die in Nederland willen werken. Lees verder...

Een medewerkster die zich onverwacht agressief gedraagt in een gesprek mocht op staande voet ontslagen worden. Het hof oordeelde dat zelfs als het gedrag niet verwijtbaar was geweest, er toch een drin Lees verder...

Maandelijkse nieuwsbrief
per mail

Subscribe me

* This field is required

Contact

Wijland & Quirini

Korvelplein 182
5025 JX Tilburg
(013) 711 24 86

info@jfm.nl
www.jfm.nl